சனி, 4 ஜூலை, 2009

இலங்கை_வீரகேசரி_Srilanka_Virakesariவீரகேசரி : இலங்கையில் பதிக்கப்படும் தேசிய நாளேடு.

Virakesari Epaper

( இந்த பத்திரிகை இலங்கை அரசு கருத்துகளை கூறுகிறது. )
( Note: This newspaper supports the views of Sinhala Srilanka Government )
( Ce journal soutient le point de vue de gouvernement cinghalais Srilanka )

கருத்துகள் இல்லை: