திங்கள், 31 டிசம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 31-Dec-2012

-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 31-Dec-2012 


------------------------------------------------------------------------------

ஞாயிறு, 30 டிசம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 30-Dec-2012

-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 30-Dec-2012 


------------------------------------------------------------------------------

சனி, 29 டிசம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 29-Dec-2012

-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 29-Dec-2012 


------------------------------------------------------------------------------

வெள்ளி, 28 டிசம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 28-Dec-2012

-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 28-Dec-2012 


------------------------------------------------------------------------------

வியாழன், 27 டிசம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 27-Dec-2012

-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 27-Dec-2012 


------------------------------------------------------------------------------

புதன், 26 டிசம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 26-Dec-2012

-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 26-Dec-2012 


------------------------------------------------------------------------------

செவ்வாய், 25 டிசம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 25-Dec-2012

-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 25-Dec-2012 


------------------------------------------------------------------------------

திங்கள், 24 டிசம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 24-Dec-2012

-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 24-Dec-2012 


------------------------------------------------------------------------------

ஞாயிறு, 23 டிசம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 23-Dec-2012

-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 23-Dec-2012 


------------------------------------------------------------------------------

சனி, 22 டிசம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 22-Dec-2012

-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 22-Dec-2012 


------------------------------------------------------------------------------

வெள்ளி, 21 டிசம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 21-Dec-2012

-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 21-Dec-2012 


------------------------------------------------------------------------------

வியாழன், 20 டிசம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 20-Dec-2012

-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 20-Dec-2012 


------------------------------------------------------------------------------

புதன், 19 டிசம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 19-Dec-2012

-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 19-Dec-2012 


------------------------------------------------------------------------------

செவ்வாய், 18 டிசம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 18-Dec-2012

-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 18-Dec-2012 


------------------------------------------------------------------------------

திங்கள், 17 டிசம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 17-Dec-2012

-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் -17-Dec-2012 


------------------------------------------------------------------------------

ஞாயிறு, 16 டிசம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 16-Dec-2012

-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 16-Dec-2012 


------------------------------------------------------------------------------

சனி, 15 டிசம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 15-Dec-2012

-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 15-Dec-2012 


------------------------------------------------------------------------------

வெள்ளி, 14 டிசம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 14-Dec-2012

-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 14-Dec-2012 


------------------------------------------------------------------------------

வியாழன், 13 டிசம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 13-Dec-2012

-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 13-Dec-2012 


------------------------------------------------------------------------------

புதன், 12 டிசம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 12-Dec-2012

-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 12-Dec-2012 


------------------------------------------------------------------------------

செவ்வாய், 11 டிசம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 11-Dec-2012

-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 11-Dec-2012 


------------------------------------------------------------------------------

திங்கள், 10 டிசம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 10-Dec-2012

-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 10-Dec-2012 


------------------------------------------------------------------------------

ஞாயிறு, 9 டிசம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 09-Dec-2012

-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 09-Dec-2012 


------------------------------------------------------------------------------

தந்தி டிவி

தந்தி டிவி : தமிழ்நாட்டின் முன்னணி செய்தித்தாள் நிறுவனமான தினத்தந்தி குழுமத்தில் இருந்து ‘தந்தி டிவி' தீபாவளி தினம் முதல் ஒளிபரப்பை தொடங்கியுள்ளது. வலைப்பக்கம் Web : http://thanthitv.com/ அலைபேசியில் காண ( mobile ) : http://m.thanthitv.com/ -----------------------------------------------

திங்கள், 3 டிசம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 03-Dec-2012

-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 03-Dec-2012 


------------------------------------------------------------------------------

ஞாயிறு, 2 டிசம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 02-Dec-2012

-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 02-Dec-2012 


------------------------------------------------------------------------------

சனி, 1 டிசம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 01-Dec-2012

-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 01-Dec-2012 


------------------------------------------------------------------------------

வெள்ளி, 30 நவம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 30-Nov-2012

-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 30-Nov-2012 


------------------------------------------------------------------------------

வியாழன், 29 நவம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 29-Nov-2012

-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 29-Nov-2012 


------------------------------------------------------------------------------

புதன், 28 நவம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 28-Nov-2012

-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 28-Nov-2012 


------------------------------------------------------------------------------

செவ்வாய், 27 நவம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 27-Nov-2012


-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 27-Nov-2012 


------------------------------------------------------------------------------

திங்கள், 26 நவம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 26-Nov-2012


-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 26-Nov-2012 


------------------------------------------------------------------------------

ஞாயிறு, 25 நவம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 25-Nov-2012


-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 25-Nov-2012 


------------------------------------------------------------------------------

சனி, 24 நவம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 24-Nov-2012


-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 24-Nov-2012 


------------------------------------------------------------------------------

வெள்ளி, 23 நவம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 23-Nov-2012


-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 23-Nov-2012 


------------------------------------------------------------------------------

வியாழன், 22 நவம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 22-Nov-2012-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 22-Nov-2012 


------------------------------------------------------------------------------

புதன், 21 நவம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 21-Nov-2012

-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 21-Nov-2012 


------------------------------------------------------------------------------

செவ்வாய், 20 நவம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 20-Nov-2012

-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 20-Nov-2012 


------------------------------------------------------------------------------

திங்கள், 19 நவம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 19-Nov-2012

-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 19-Nov-2012 


------------------------------------------------------------------------------

ஞாயிறு, 18 நவம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 18-Nov-2012


-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 18-Nov-2012 


------------------------------------------------------------------------------

சனி, 17 நவம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 17-Nov-2012-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 17-Nov-2012 


------------------------------------------------------------------------------

வெள்ளி, 16 நவம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 16-Nov-2012-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 16-Nov-2012 


------------------------------------------------------------------------------

வியாழன், 15 நவம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 15-Nov-2012-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 15-Nov-2012 


------------------------------------------------------------------------------

புதன், 14 நவம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 14-Nov-2012-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 14-Nov-2012 


------------------------------------------------------------------------------

செவ்வாய், 13 நவம்பர், 2012

திங்கள், 12 நவம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 12-Nov-2012

-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 12-Nov-2012 


------------------------------------------------------------------------------

சனி, 10 நவம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 10-Nov-2012
-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 10-Nov-2012 


------------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 11-Nov-2012

-----------------------------------------------------------------------------

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 11-Nov-2012 


------------------------------------------------------------------------------

வெள்ளி, 9 நவம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 09-Nov-2012-----------------------------------------------------------------------------

 

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 09-Nov-2012 


------------------------------------------------------------------------------

வியாழன், 8 நவம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 08-Nov-2012-----------------------------------------------------------------------------

 

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 08-Nov-2012 


------------------------------------------------------------------------------

புதன், 7 நவம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 07-Nov-2012

-----------------------------------------------------------------------------

 

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  >>> இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 07-Nov-2012 


------------------------------------------------------------------------------

செவ்வாய், 6 நவம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 06-Nov-2012~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 06-Nov-2012 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

திங்கள், 5 நவம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 05-Nov-2012

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 05-Nov-2012 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ஞாயிறு, 4 நவம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 04-Nov-2012

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 04-Nov-2012 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

சனி, 3 நவம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 03-Nov-2012

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 03-Nov-2012 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

வெள்ளி, 2 நவம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 02-Nov-2012

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 02-Nov-2012 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

வியாழன், 1 நவம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 01-Nov-2012

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 01-Nov-2012 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

புதன், 31 அக்டோபர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 31-OCT-2012


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 31-OCT-2012 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

செவ்வாய், 30 அக்டோபர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 30-OCT-2012~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 30-OCT-2012 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ஞாயிறு, 28 அக்டோபர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 28-OCT-2012
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 28-OCT-2012 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 29-OCT-2012

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 29-OCT-2012 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

சனி, 27 அக்டோபர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 27-OCT-2012

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 27-OCT-2012 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

வெள்ளி, 26 அக்டோபர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 26-OCT-2012

 

 

 

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 26-OCT-2012 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

வியாழன், 25 அக்டோபர், 2012

புதன், 24 அக்டோபர், 2012

புதன், 10 அக்டோபர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 10-OCT-2012மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 10-OCT-2012 

 

சட்டசபையின் 18-வது சபாநாயகராக தனபால் பதவியேற்பு:
சென்னை: தமிழக சட்டசபையின் 18-வது சபாநாயகராகஅ.தி.மு.க.சார்பில்தனபால் போட்டியின்றி இன்று தேர்வானார்.இன்று நடந்த விழாவில் அவர் பதவியேற்று கொண்டார். அவருக்குஎதிர்க்கட்சித்துணைத்தலைவர், அவை முன்னவர் உள்ளிட்டோர்அவரை வாழ்த்தினர். இதையடுத்து துணை சபாநாயகர் வேட்பாளராகபொள்ளாச்சி ஜெயராமன் அறிவிக்கப்பட்டார்.

தமிழக சட்டசபை சபாநாயகராக இருந்த ஜெயக்குமார், கடந்த மாதம், 29ம் தேதி, ராஜினாமா செய்தார். இதையடுத்து, துணை சபாநாயகரான தனபால், சபாநாயகருக்கான பணிகளை கவனித்து வந்தார். முன்னதாகசட்டசபையின் தற்காலிக சபாநாயகராக, இந்திய குடியரசு கட்சித் தலைவர், செ.கு.தமிழரசன் நியமிக்கப்பட்டார்.. இதுகுறித்த அறிவிப்பை, சட்டசபை செயலர் வெளியிட்ட நிலையில், தமிழரசன் நேற்று பொறுப்பேற்றார்.

சபை மரபுபடி அமர வைக்கப்பட்டார்@@
இதையடுத்து ஏற்கனவே துணை சபாநாயகராக இருந்ததனபால், ஆளுங்கட்சி சார்பில், சபாநாயகர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டார். அவர், இரு தினங்களுக்கு முன், சட்டசபை செயலர் ஜமாலுதீனிடம், வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார். இந்நிலையில் இன்று காலை10 மணிக்கு தமிழக சட்டசபை கூடியது. இதில் சபாநாயகர் தேர்தல் நடந்தது. இதில் யாரும் போட்டியிடவில்லை என்பதால் தனபால் போட்டியின்றிசபாநாயகராக ‌தேர்வு செய்யப்பட்டார். அவருக்கு அமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், மற்றும்சட்டசபை எதிர்க்கட்சித்துணைத்தலைவர் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன், உள்ளிட்டோர் அவரை சபை மரபுப்படி சபநாயகர் இருக்கைக்கு அழைத்துச்சென்று அமர வைத்தனர். இதைத்தொடர்ந்து சட்டசபைஎம்.எல்.ஏ.க்கள்அவரை வாழ்த்தினர்.
முதல்வர் காலில் விழுந்து ஆசி@@

சபாநாயகராக போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்ட தனபால் பதவியேற்பதற்கு முன்பாக முதல்வர் ஜெயலலிதா காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கினார். பின்னர் தம்மை சபாநாயகராக தேர்வு செய்ததற்கு நன்றி தெரிவித்து கொண்டார்.

இந்த கூட்டத்தில் எதிர்கட்சி துணை தலைவர் பண்ரூட்டி ராமச்சந்திரன்,
தி.மு.க., பொருளாளர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட எதிர்கட்சி எம்.எல்.ஏ.க்கள்
தனபாலுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

சட்டசபை வைர விழா, இம்மாதம், 29ம் தேதி நடக்கவிருந்தது, தற்போதுநவம்பர் 30-ம் தேதிக்கு மாற்றப்பட்டது.புதிய சபாநாயகரை, உடனடியாக தேர்வு செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டதால் சபாநாயகர் தேர்தல் நடந்தது.
துணை சபாநாயகர் பதவிக்கும் போட்டி இருக்காது என்பதால், ஆளுங்கட்சி அறிவிக்கும் வேட்பாளரே, துணை சபாநாயகராக தேர்வு செய்யப்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. மேலும் சட்டசபை அலுவல் கூட்டமும் இன்று நடக்கிறது.

துணைசபாநாயகர் தேர்தல் வரும் 29-ம் தேதி நடக்கிறது. இதற்கான வேட்புமனு வரும் 26 தேதி மதியம் 12 மணிவரைஉள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.,துணை சபாநாயகர் துணைத்தேர்தலையொட்டி வைரவிழா நவம்பர் 30-ம் தேதிக்கு தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் சட்டசபை நினைவு வளைவு அடிக்கல் நாட்டு விழாவரும் 26-ம் தேதி நடக்கிறது.


அமளி ஏற்பட்டால் கண்டிப்பது சபாநாயகரின் கடமை: ஜெ.
சட்டசபை புதிய சபாநாயகர் தனபாலை வாழத்தி முதல்வர் ஜெயலலிதா பேசுகையில், ஜனநாயகம் தழைத்தோங்கும் வகையில் எம்.எல்.ஏ.க்கள் அனைவரின் செயல்பாடும் இருக்க வேண்டும்.திட்டமிட்டு அமளி ஏற்படுத்துவதை யாரும் ஏற்கமாட்டார்கள். அமளி ஏற்பட்டால் எம்.எல்.ஏ.க்களிடம்கண்டிப்பு காட்டுவது சபாநாயகரின்கடமை.இவ்வாறு ஜெ. பேசினார்.

துணை சபாநாயகராகிறார் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன்
இதற்கிடையே இன்று மாலை துணை சபாநாயகர் வேட்பாளராக பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் அறிவிக்கப்பட்டார். இவர் முன்னர் ஜெ. அமைச்சரவையில் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சராக பதவி வகித்தார்.

வியாழன், 4 அக்டோபர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 04-OCT-2012
மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 04-OCT-2012 

 

 

---------------------

புதன், 3 அக்டோபர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 03-OCT-2012
மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 03-OCT-2012 

 

 

---------------------

திங்கள், 1 அக்டோபர், 2012

ஞாயிறு, 30 செப்டம்பர், 2012

சனி, 29 செப்டம்பர், 2012

வெள்ளி, 28 செப்டம்பர், 2012

தமிழ்நாட்டுக்கு 9 ஆயிரம் கனஅடி தண்ணீர் திறந்துவிடுமாறு பிரதமர் மன்மோகன் சிங் பிறப்பித்த உத்தரவை உடனடியாக செயல்படுத்த வேண்டும் என்று கர்நாடக அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.


காவிரி நதி
தமிழ்நாட்டுக்கு 9 ஆயிரம் கனஅடி தண்ணீர் திறந்துவிடுமாறு பிரதமர் மன்மோகன் சிங் பிறப்பித்த உத்தரவை உடனடியாக செயல்படுத்த வேண்டும் என்று கர்நாடக அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.


காவிரி நதிநீர் ஆணையத்தின் தலைவரான பிரதமரின் உத்தரவை செயல்படுத்த மறுப்பதற்காக கர்நாடக அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் கண்டனம் தெரிவித்தது.
பிரதமரின் உத்தரவுப்படி, தமிழகத்துக்கு உடனடியாக தண்ணீர் திறந்துவிட வேண்டும் என்றும், அக்டோபர் 15-ம் தேதி வரை தினசரி விநாடிக்கு 9 ஆயிரம் கனஅடி நீர் திறந்துவிடப்பட வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.


கடந்த 19-ம் தேதி, பிரதமர் தலைமையில் நடந்த காவிரி நதிநீர் ஆணையத்தின் கூட்டத்தில், தமிழகம், கர்நாடகம் மற்றும் புதுவை முதலமைச்சர்களும், கேரள நீர்ப்பாசனத்துறை அமைச்சரும் பங்கேற்றார்கள்.
தமிழ்நாடு அரசு, 30 நாட்களுக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு டிஎம்சி தண்ணீராவது வேண்டும் என்று கேட்டது. ஆனால், கர்நாடகம் மறுத்துவிட்டது. அதையடுத்து, ஆணையத்தின் தலைவர் என்ற முறையில், செப்டம்பர் 20 முதல் அக்டோபர் 15 வரை தமிழ்நாட்டுக்கு விநாடிக்கு 9 ஆயிரம் கனஅடி வீதம் தண்ணீர் திறந்துவிட கர்நாடக அரசுக்கு பிரதமர் உத்தரவிட்டார். ஆனால் அது சாத்ததியமில்லை என்று கூறிய கர்நாடக முதல்வர், அந்த உத்தரவுக்கு எதிராக வெளிநடப்புச் செய்தார். அதே நேரத்தில், 9 ஆயிரம் கனஅடி நீர் என்பது எதற்குமே போதாது என தமிழகமும் அதை ஏற்க மறுத்தது.

இந்நிலையில், தமிழக அரசு மீண்டும் உச்சநீதிமன்றத்தை நாடியது. 24 நாட்களுக்கு தினசரி 2 டிஎம்சி நீர் திறந்துவிட கர்நாடக அரசுக்கு உத்தரவிடக் கோரியது.

"உயர்ந்த அதிகாரம் படைத்த பிரதமரின் உத்தரவை செயல்படுத்த முடியாது என்று கூறுவது மிகவும் துரதிர்ஷ்டவசமானது"
உச்சநீதிமன்றம்
அந்த மனு, நீதிபதிகள் டி.கே. ஜெயின் மற்றும் மதன் லோகுர் தலைமையிலான அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது. அப்போது, பிரதமரின் உத்தரவை செயல்படுத்த மறுப்பது ஏன் என்று நீதிபதிகள் கர்நாடக அரசு வழக்கறிஞரிடம் கேள்வி எழுப்பினார்கள்.


கோரிக்கை
கர்நாடகத்தில் கடும் வறட்சி நிலவுவதாகவும், அணைகளில் போதிய தண்ணீர் இல்லை என்றும் கர்நாடக அரசு வழக்கறிஞர் தெரிவித்தார்.


ஆனால் அந்த விளக்கத்தை நீதிபதிகள் ஏற்க மறுத்தனர். 'உயர்ந்த அதிகாரம் படைத்த பிரதமரின் உத்தரவை செயல்படுத்த முடியாது என்று கூறுவது மிகவும் துரதிர்ஷ்டவசமானது’ என்று கூறிய நீதிபதிகள், அக்டோபர் 15 வரை விநாடிக்கு 9 ஆயிரம் கனஅடி வீதம், தண்ணீர் திறந்துவிட வேண்டும் என்று கர்நாடகத்துக்கு உத்தரவிட்டார்கள்.


அதே நேரத்தில், தினசரி 2 டிஎம்சி தண்ணீர் திறந்துவிட உத்தரவிடக் கோரி தமிழக அரசு விடுத்துள்ள கோரிக்கை தொடர்பாக, தமிழக அரசு தாக்கல் செய்துள்ள மனு தொடர்பாக ஒரு வாரத்தில் பதிலளிக்குமாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். மேலும், பிரதமர் உத்தரவிட்ட பிறகும் அதை செயல்படுத்தாமல் இருந்தது ஏன் என்பது குறித்தும் பதிலளிக்க வேண்டும் என்று கர்நாடக அரசுக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.


தமிழக அரசின் சார்பில், மூத்த வழக்கறிஞர் சி.எஸ். வைத்தியநாதன் வாதிடும்போது, 9 ஆயிரம் கனஅடி நீர் போதுமானது அல்ல என்றும் 2 டிஎம்சியாவது வேண்டும் என்று கோரினார். ஆனால், தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுடன் கலந்தாலோசித்துத்தான் பிரதமர் இந்த முடிவை எடுத்திருப்பார் என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

ஆனால், பற்றாக்குறை காலத்தில் தங்களுக்கு வர வேண்டிய நியாயமான அளவைத்தான் தமிழகம் கோருவதாக வைத்திநாதன் சுட்டிக்காட்டினார்.

உதயன் 29Sep


மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 28-Sep-2012


மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 28-Sep-2012 

 

தினத்தந்தி 28Sep


புதன், 26 செப்டம்பர், 2012

ஞாயிறு, 23 செப்டம்பர், 2012

காவிரியில் தண்ணீர் திறக்க மறுப்பு: கர்நாடக அரசு


மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 23-Sep-2012மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 23-Sep-2012 

 

உதயன் 23Sep2012 ஐ.நா. பொதுச்சபையில் இலங்கைக்கு கண்டனம்


ஐ.நா. பொதுச்சபையில் இலங்கைக்கு கண்டனம் பிரிட்டனின் ஆதரவுடன் மற்றொரு தீர்மானம் நிறைவேறும் சாத்தியம்
news
 ஐ.நா. பொதுச்சபையின் 67ஆவது கூட்டத்தொடரில், இலங்கைக்கு எதிரான மனித உரிமைகள் தீர்மானம் ஒன்றைக் கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகள் தீவிரமாக  இடம் பெறுவதாக இராஜதந்திர வட்டாரங்களை மேற் கோள்காட்டித் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
 
 பிரிட்டனின் ஆதரவுடனேயே இந்தத் தீர்மானம் கொண்டு வரப்படவுள்ளதாகவும் அந்தத் தகவல்கள் கூறுகின்றன. ஐ.நா. பொதுச் சபையின் 67ஆவது கூட்டத் தொடர் நாளை மறுதினம் செவ்வாய்க்கிழமை ஆரம்பமாகி எதிர்வரும் ஒக்ரோபர் மாதம் 19ஆம் திகதி முடிவடைகிறது.
 
இந்தக் கூட்டத் தொடரிலேயே இலங்கையின் மனித உரிமை விவகாரம் பற்றிய தீர்மானம் ஒன்றைக் கொண்டுவரும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
 
பொதுச் சபைக் கூட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக நடைபெறும் மனித உரிமைகள் கூட்டத்தின் மூன்றாவது அமர்விலேயே இந்தத் தீர்மானத்தைக் கொண்டு வந்து நிறைவேற்ற முயற்சிகள் நடப்பதாகத் தெரியவந்துள்ளது.
 
இது தொடர்பாகப் பிரிட்டன் அரசின் பிரதிநிதிகளைக் கொண்ட குழுவொன்று நியூயோர்க்கில் ஐ.நாவின் பிரதிநிதிகளுடன் கலந்துரையாடியுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரி விக்கின்றன.
 
இலங்கைக்கு எதிரான இந்தத் தீர்மானம் எதிர்வரும் ஒக்ரோபர் 10 ஆம் திகதி கொண்டு வரப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கிடையே, ஐ.நாவில் இந்த்த் தீர்மானத்தை எதிர்கொள்வதற்கான தயார்படுத்தல்களில் இலங்கை அரச அதிகாரிகள் பலரும் மும்முரமாக ஈடுபட்டிருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
 
------------------------------------------------------------------

Viduthalai iphone Apps விடுதலை நாளிதழ் ஐ-போன் செயலி


விடுதலை நாளிதழ் ஐ-போன் செயலியை தரமிறக்க 'ஆப்பிள்' நிறுவன தளத்திக்கு செல்லவும் -------------------------------------------------------------------------------------

சனி, 22 செப்டம்பர், 2012

தொடங்கியது தூத்துக்குடி துறைமுக முற்றுகை போராட்டம்கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்துக்கு  எதிரான நெல்லை, தூத்துக்குடி மக்களின் துறைமுக முற்றுகைப் போராட்டம் இன்று ( 22Sep ) நடைப் பெற்றுவருகிறது.

கூடங்குளம் அணு மின் நிலையத்துக்கு எதிராக கடந்த ஒரு வருடத்துக்கும் மேலாக  இடிந்தகரை  மக்கள் பல்வேறுக் கட்டங்களாக போராட்டங்கள் நடத்தி வருகின்றனர்.  இன்று 22Sep நெல்லை,  தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட மீனவ மக்கள் தூத்துக்குடி துறைமுகத்தை முற்றுகையிட்டு அவர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

ஆண்கள் நேற்றே தங்கள் மீன் பிடி படகுகள் மூலம் புறப்பட்டு வீரபாண்டி பட்டினத்தில் தங்கியிருந்து விட்டு இன்று தூத்துக்குடி துறைமுக எல்லையில் முற்றுகைப் போராட்டத்தை தொடங்கியுள்ளனர். மீன்பிடி படகின் முன்புறம் தேசியக் கொடியும், பின்புறம் கறுப்புக் கோடியும் கட்டியபடி முற்றுகைப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மீன்பிடித்துறை முகத்திலிருந்து 300 விசைப்படகு மற்றும் நாட்டுப்புற படகுகளில் துறைமுகம் நோக்கி அவர்கள் புறப்பட்டு சென்றுள்ளனர். தூத்துக்குடி துறைமுகத்தை கடல் வழியாக சென்று முற்றுகையிட, 5 ஆயிரம் மீனவர்களாக படகுகளில் பயணம் சென்றுள்ளனர். 

இடிந்தகரை பெண்கள் தங்கள் எதிர்ப்பைத் தெரிவிக்க, கடற்கரை சாலையில் மனித சங்கிலிப் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். சுமார் 1 கிலோ மீட்டருக்கும் மேலாக இவர்களின் மனித சங்கிலிப் போராட்டம் நீண்டுள்ளது. தூத்துக்குடி துறைமுகத்தை முற்றுகை இட சென்ற மீனவர்களுக்கு அசம்பாவிதம் ஏதும் நிகழாமல் இருக்க நெய்வேலி, சேலம் ஆகிய ஊர்களின் பாதுகாப்புப் படை காவல்துறையினர் வரவழைக்கப் பட்டுள்ளனர் என்று தெரிகிறது.

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 22-Sep-2012மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 22-Sep-2012 

 

உதயன் 22Sep2012வெள்ளி, 21 செப்டம்பர், 2012

உதயன் 21Sep2012http://www.euthayan.com/indexresult.php?id=14245&thrus=0

வைகோ கைது ! ( கறுப்புக்கொடி காட்டாமலேயே )
இலங்கை அதிபர் மகிந்த ராஜபக்சவுக்கு கறுப்புக் கொடி காட்ட மத்திய பிரதேசம் சென்ற மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்களுடன் கைது செய்யப்பட்டார்.
மத்திய பிரதேச மாநிலம் சாஞ்சியில் புத்தமத பல்கலைக்கழக விழாவில் கலந்து கொள்ள அதிபர் ராஜபக்ச சென்றிருக்கிறாN.


இந்நிலையில் இன்று காலை சிந்த்வாராவிலிருந்து சாஞ்சி நோக்கி தமது தொண்டர் படையுடன் வைகோ புறப்படத் தயாரானார்.
ஆனால் வைகோ மற்றும் அவரது தொண்டர்களை முன்னேறவிடாமல் தடுத்த மத்திய பிரதேச மாநில பொலிஸார் அனைவரையும் கைது செய்தனர்.


அப்போது வைகோ மற்றும் அவரது தொண்டர்கள், "மன்னிக்க மாட்டோம் மன்னிக்க மாட்டோம்! மத்திய அரசை மன்னிக்கமாட்டோம்"!
மத்திய பிரதேச பாஜக அரசையும் மன்னிக்க மாட்டோம் என்று முழக்கமிட்டனர்.


கைது நடவடிக்கையின்போது பொலிஸாருக்கும் மதிமுக தொண்டர்களுக்கும் இடையே கைகலப்பும் ஏற்பட்டது.
அப்போது பேசிய வைகோ, தமிழர்கள் விடயத்தில் பாஜகவும் காங்கிரசும் மக்களின் மன ஓட்டைத்தைப் புரிந்து கொள்ளாமல் செயற்பட்டு வருகின்றன என்றார்.

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 21-Sep-2012 

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 21-Sep-2012 

 

 

முழு அடைப்பு போராட்டம்


வியாழன், 20 செப்டம்பர், 2012

சுட்டெரிக்கும் வெயிலில் போராடும் வைகோ


ராஜபக்சவின் வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மத்தியப் பிரதேச மாநில எல்லையில் நடுரோட்டில் அமர்ந்து வைகோ போராட்டம் மேற்கொண்டுள்ளார்.


 
நேற்று இரவு விடிய விடிய மெழுகுவர்த்தி வெளிச்சத்தில் போராடிய வைகோ, இன்று சுட்டெரிக்கும் வெயிலிலும் போராட்டத்தை தொடர்ந்து வருகிறார்.
மத்திய பிரதேச மாநிலம் சாஞ்சியில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள புத்தமத கல்வி நிலைய தொடக்க விழாவில் பங்கேற்க டெல்லி வந்துள்ள இலங்கை ஜனாதிபதி ராஜபக்சவுக்கு கறுப்புக் கொடி காட்டுவதற்காக மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ மற்றும் அவரது கட்சியினர் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் தமிழகத்தில் மத்தியப் பிரதேசத்திற்கு பேருந்துகளில் சென்றனர்.


இவர்கள் மகாராஷ்டிரம்- மத்தியப் பிரதேச எல்லையில் உள்ள பந்துர்னா என்ற இடத்தில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டனர்.
இதனையடுத்து அதே இடத்தில் மாலை 4.30 மணி முதல் நடு ரோட்டில் அமர்ந்து போராட்டம் மேற்கொண்டுள்ளார்.

அப்போது அவர்களை தடுத்து நிறுத்திய காவல்துறையினர், போராட்டத்தைக் கைவிட்டு திரும்பிச் செல்லுமாறு கூறினர்.

மத்தியப் பிரதேச முதலமைச்சர் ஷிவ்ராஜ் சிங் சௌஹான், மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோவை தொடர்பு கொண்டு, போராட்ட முடிவைக் கைவிட்டு திரும்பிச் செல்லுமாறு கோரிக்கைவைத்தார்.

இன்று காலையும் உயர் அதிகாரிகள் வந்து வைகோவை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். ஆனால் வைகோ திரும்பிச் செல்வதில்லை என்று தெளிவாக கூறிவிட்டார்.

அப்போது ராஜபக்சவுக்கு எதிரான கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டன. அசம்பாவித சம்பாவங்கள் நடைபெறாமல் தடுக்க அங்கு குவிக்கப்பட்டுள்ள நூற்றுக்கணக்கான பொலிஸாரும் அவர்களுக்கு எதிரிலேயே அமர்ந்துள்ளனர்.

விடிய விடிய மெழுகுவர்த்தி வெளிச்சத்தில் போராட்டம் நடைபெற்றது. வைகோ உடன் போராட்டத்தில் பங்கேற்றவர்கள் அனைவருக்கும் இரவு உணவு அங்கேயே சமைத்து பரிமாறப்பட்டது.

ராஜபக்சவின் கொடுமைகளை பற்றி ஹிந்தி மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட துண்டுப்பிரசுரத்தை அங்குள்ள கிராம மக்களுக்கு தொண்டர்கள் விநியோகம் செய்தனர்.


இதனையடுத்து நள்ளிரவில் கொட்டும் பனியில் நடுரோட்டில் தொண்டர்களுடன் வைகோ படுத்து உறங்கினார்.

காலையில் உள்ளூர் மக்கள் உணவும், நீரும் ஏற்பாடு செய்து கொடுத்தனர். கொளுத்தும் வெளியில் பேராட்டம் தொடர்ந்து வரும் நிலையில் கூட்டத்தில் பேசிய வைகோ, ராஜபக்சவுக்கு மத்தியில் ஆளும் காங்கிரஸ் அரசு மட்டுமல்லாது பாஜகவும் ஆதரவு தருவதாக குற்றம் சாட்டினார்.


மத்தியபிரதேச முதலமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான், போபாலில் போராட்டம் நடத்திக் கொள்ளலாம் என்று தம்மிடம் கூறிவிட்டு தற்போது எல்லையிலேயே தடுத்து நிறுத்திவிட்டதாகவும் வைகோ தெரிவித்தார்.


தமிழர்களை கொன்று குவித்த ராஜபக்ச இந்தியாவிற்கு வருவதை ஒருபோதும் அனுமதிக்க முடியாது.


இதற்காக ஒரு உயிர் வேறு போயிருக்கிறது. தங்களை தடுத்து நிறுத்தினாலும் போராட்டத்தை கைவிடப் போவதில்லை என்று கூறினார். இதற்காக தாம் கைதாகவும் தயார் என்றும் வைகோ கூறினார்.

உதயன் 20Sep2012
இனப்பிரச்சினைக்குச் சாத்தியமான அரசியல் தீர்வு காணுமாறு, புது டில்லியில் இன்று வியாழக்கிழமை நடைபெறவுள்ள சந்திப்பின் போது, இலங்கை ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவிடம் இந்தியப் பிரதமர் மன்மோகன்சிங் அழுத்தம் கொடுப்பார் என்று புதுடில்லி வட்டாரங்களை மேற்கோள்காட்டி செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.
 
சாஞ்சியில் பௌத்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்வில் பங்கேற்பதற்காக, மத்தியப் பிரதேச மாநில அரசின் அழைப்பின் பேரில், ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜ பக்ஷ மூன்று நாள் பயணமாக நேற்றுப் புதுடில்லி சென்றுள்ளார்.
 
நேற்றிரவு புதுடில்லியைச் சென்றடைந்த அவருக்கு, இந்தியப் பிரதமர் மன்மோகன்சிங் இன்று இராப்போசன விருந்தளிக்கிறார். இந்தத் தகவலை இந்திய வெளிவிவகார அமைச்சின் பேச்சாளர் சையத் அக்பர்தீன் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
 
இந்த இராப்போசன விருந்துடனான சந்திப்பின் போது, இலங்கையில் போரினால் இடம்பெயர்ந்த மக்களின் புனர்வாழ்வு குறித்த விவகாரங்கள் தொடர்பான இந்தியாவின் கரிசனைகள் குறித்து மன்மோகன்சிங் வெளிப்படுத்துவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
அத்துடன் இலங்கையில் நீண்டகாலமாகத் தீர்க்கப்படாதுள்ள இனப்பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காணும்படி மன்மோகன் சிங் அழுத்தம் கொடுப்பார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுவதாக ஐ.ஏ.என்.எஸ் செய்தி ஊடகம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.
 
இதேவேளை, ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ, இந்தியப் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கைச் சந்திக்கும்போது இரண்டு முக்கியமான விடயங்களை வலியுறுத்திப் பேச்சு நடத்தவுள்ளார் என அரச உயர்மட்ட வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.


உதயன் epaper 20Sep2012   <<<<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 20-Sep-2012

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 20-Sep-2012 

 

 

 

புதன், 19 செப்டம்பர், 2012

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 19-Sep-2012

 

மாலைமலர் - இன்றைய  இ-பேப்பர்  

  இங்கே படிக்கவும்   <<<

மாலைமலர் இ-பேப்பர் - 19-Sep-2012 

 

 

 

செவ்வாய், 18 செப்டம்பர், 2012

மத்திய அரசுக்கு ஆதரவு விலகல் : மமதா அறிவிப்புஇந்தியாவில், மத்தியில் ஆளும் ஐக்கிய முற்போக்குக் கூட்டணி அரசுக்கு வழங்கி வரும் ஆதரவை விலக்கிக் கொள்ள திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சி முடிவெடுத்திருப்பதாக அக் கட்சியின் தலைவரும் மேற்கு வங்க மாநில முதல்வருமான மமதா பானர்ஜி அறிவித்துள்ளார்.


டீசல் விலை உயர்வு, மானிய விலை சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்கு கட்டுப்பாடு, சில்லறை வர்த்தகத்தில் அன்னிய நேரடி மூதலிட்டை அனுமதிப்பது என மத்திய அரசு எடுத்த முடிவுகளுக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து இந்த முடிவை எடுத்திருப்பதாக மமதா பானர்ஜி தெரிவித்தார்.
செவ்வாய்க்கிழமை மாலை கொல்கத்தாவில் மூன்று மணி நேரம் நடைபெற்ற அக் கட்சியின் உயர்நிலைக்குழுக் கூட்டத்துக்குப் பிறகு அவர் இந்த முடிவை செய்தியாளர்களிடம் அறிவிததார்.
ஆதரவை விலக்கிக் கொள்ள முடிவெடுத்திருக்கும் நிலையி்ல், வெளியில் இருந்து அரசுக்கு ஆதரவளிப்பதற்கான சாத்தியம் இல்லை என்பதையும் அவர் தெளிவுபடுத்தினார்.
தற்போதுள்ள மத்திய அரசு 3 அல்லது 6 மாதங்களுக்குத்தான் நீடிக்கும் என்று கூறிய மமதா பானர்ஜி, தலை துண்டிக்கப்படும்போது அந்த அரசில் தொடர்வது சாத்தியமில்லை என்று குறிப்பிட்டார்.


வெள்ளிக்கிழமை ராஜிநாமா
அவரது கட்சியைச் சேர்ந்த மத்திய அமைச்சர்கள் வெள்ளிக்கிழமையன்று பிரதமரிடம் ராஜிநாமா கடிதங்களை சமர்ப்பிப்பார்கள் என்றும் தெரிவித்தார்.
மத்திய அரசு எந்த முடிவு குறித்தும் தங்களிடம் ஆலோசனை நடத்தவில்லை என்றும், துளி கூட மரியாதை இ்ல்லை என்றும் அவர் கவலை வெளியிட்டார்.

நிலக்கரி சுரங்க ஒதுக்கீட்டில் நடந்த முறைகேடுகள் குறித்த பிரச்சினையை திசை திருப்புவதற்குத்தாநன் அரசு அன்னிய முதலீட்டை அனுமதித்திருப்பதாகக் குற்றம் சாட்டிய அவர், இ்ந்தியாவில் 50 பில்லியின் ம்ககள் அமைப்புசாரா தொழிலில் , சில்லறை வணிகத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் என்றும், மத்திய அரசு சில்லறை வணிகத்தில் அன்னிய முதலீட்டை அனுமதித்தால் அவர்கள் கதி என்னவாகும் என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.

கறுப்புப் பணத்தை திரும்பக் கொண்டுவர அரசு தயங்குவது ஏன் என்று மமதா கேள்வி எழுப்பினார்.
ஒரு கட்சி ஆதரவளிக்காவிட்டால், இன்னொரு கட்சி ஆதரவு என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் விளையாட்டுப் பற்றி தங்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் என்ற அவர், அந்தக் கட்சி பிளாக்மெயில் அரசியல் நடத்துவதாகக் குற்றம் சாட்டினார்.

மத்திய அரசின் மக்கள் விரோத நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக தொடர்ந்து பல போராட்டங்களை நடத்த இருப்பதாகவும், ரயில்வே அமைச்சகத்தை இழந்ததைப் பற்றி்க் கவலைப்படவில்லை என்றும் மமதா பானர்ஜி தெரிவித்தார்.