வெள்ளி, 20 மே, 2016

2016 TAMILNADU ASSEMBLY ELECTION

அதிகாரபூர்வ இறுதி முடிவுகள்: 


அதிமுக: 134 


திமுக : 89 


காங்கிரஸ்: 8 
சென்னை – தமிழகத் தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட இறுதி நிலவர அதிகாரபூர்வ தேர்தல் முடிவுகள் பின்வருமாறு:

அதிமுக  – 134

திமுக       –  89

காங்கிரஸ் – 08

இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீம் லீக் – 01

கருத்துகள் இல்லை: